Prof.Dr. Servet ÖZDEMİR

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Servet ÖZDEMİR

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Biography

1983 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans öğrenimini tamamlayan Prof.Dr. Servet Özdemir, 1986 yılında yüksek lisansını aynı üniversitede tamamlamıştır. 1989 yılında Selçuk Üniversitesinden Doktora derecesini almıştır. Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmış; uzun yıllar çalıştıktan sonra bir süre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Eğitim Fakültesi dekanlığı görevini

yürütmüştür. Çalışma alanları İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı; Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisidir. Şu anda Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesidir.

All session by Prof.Dr. Servet ÖZDEMİR