Saadet YÜKSEL

İzmir Özel Eraslan Billingual Okulu Öğretmen

Sivas doğumlu Saadet Yüksel, lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansına da aynı üniversitede devam ederken tez dönemini Letonya’da Rezeknes Augstskola’da tamamlayıp burada akademik çalışmalarına devam etti. Letonya’daki sınıf öğretmenleri ile Türk öğretmenlerin sınıf yönetimini karşılaştırdığı makale yazdı ve bu konuda çalışmalar yaptı. Akademik çalışmalarını ‘öğretmen öz yeterliliği, sınıf yönetimi, grup psikolojisi ve okul özerkliği’ konularında gerçekleştirdi.

İş yaşamına, 2015'te İzmir'de başladı, bu süreçte alanında birçok eğitim alarak sınıf öğretmenliği yaptı. Eğitim yazarlığı ve özel bir yayın kuruluşunda editörlük görevlerini de yürütmekte olan Yüksel, 2019 yılı itibariyle de bilingual(iki dilli) sınıf öğretmenliğini eş zamanlı olarak yapmaktadır.

16:30-18:00 A-4 B BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Çift Dilli Eğitimde Uygulama Örnekleri

Atölye Açıklaması

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmaların birçoğunda da belirtildiği üzere, iki dilli bireylerin, özellikle dil bilimsel problemleri çözümlemede daha yetkin oldukları ortaya konmuştur.

21. yüzyıla yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen eğitimciler, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını sağlarken pedagojik gelişimine de destek olan iki dilliliğin avantajlarını öğrenme ortamına dahil etmelidirler.

Bu iki dilliliğin oluşturulması aşamasında, ders tasarımı, iki öğretmenin de süreçteki rolü, farklılaştırılmış çalışmaların sürece entegrasyonu, disiplinler arası ilişkilerin kurulması nasıl olur sorularının cevabını atölye çalışmamızda bulabilirsiniz.

Katılımcıların sınıflarında kullandıkları farklılaştırılmış öğretim tekniklerinden birini düşünüp gelmeleri de atölyemiz için değerlidir.