Serhat Gürgün

İELEV Eğitim Kurumları Eğitim Teknoloğu

Serhat Gürgün

İELEV Eğitim Kurumları Eğitim Teknoloğu

Biography

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün ardından Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi doktora programına devam etmektedir. 11 yıldır Türkiye’deki özel okullarda eğitim teknolojileri, bilgisayar destekli eğitim, yapılandırmacı öğretim, web tabanlı e-öğrenme uygulamaları, ölçme-değerlendirme sistemleri, mobil öğrenme uygulamaları, içerik yönetim sistemleri, öğretim yönetim sistemleri, 1:1 tabletli öğretim ve öğretmen eğitimleri üzerinde çalışmalar ve projeler yürüttü. Uluslararası firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık yaptı. BETT tarafından 2015 yılının ilham veren eğitimcisi olarak tanıtıldı. Şu an Explain Everything Uluslararası Danışma Kurulu üyesidir. Uluslararası/ulusal sempozyum, konferans ve etkinliklerde eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik seminerleri ve sunumları bulunan Serhat Gürgün, İELEV Eğitim Kurumlarında Eğitim Teknoloğu olarak görev yapmaktadır.

All session by Serhat Gürgün