Sezil Sağlamer

Uzman Psikolojik Danışman

Sezil Sağlamer

Uzman Psikolojik Danışman

Biography

Sezil Sağlamer, lise öğrenimini Gaziantep Özel Sanko Okullarında, lisans eğitimini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca çeşitli ilkokul ve ortaokulda zorunlu stajlarını yapmıştır. İstanbul Alman Lisesi (Deutsche Schule Istanbul), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Tüm Üstün Zekalılar Derneği (TÜZDER) ve Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisinde ise gönüllü olarak staj yapmıştır. Yüksek lisansını 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında tamamlamıştır. 2015 yılında Özel Sanko Okullarında okul psikolojik danışmanı olarak göreve başlamış olup halen bu görevine devam etmektedir. Meslek hayatı boyunca pek çok terapi eğitimi almış ve pek çok seminere katılmıştır. Aynı zamanda da uygulayıcı sertifikasına sahip olduğu testler bulunmaktadır. Çocuk Resimleri Analizi, Çocuk Objektif ve Projektif Testleri, WISCR, Moxxo Dcpt , CharacterIX kişilik envanteri uygulama sertifikasına sahip olan Sağlamer, oyun terapisti ve çocuk ergen yetişkin Emdr terapistidir. Çocuklar İçin Felsefe, Montessori Eğitimleri, Oyun Terapisi ve Emdr Tekniği Eğitimi ve Emdr İyileştiren Hikaye Tekniği Eğitimlerine sahip olan Sağlamer’in MBSR eğitim yolculuğu ise halen devam etmektedir.