Sibel YALI

Doktorant İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nden "Osmanlı Modernleşmesi ve Japon Toplumu Karşılaştırması" tezi ile 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisansta “Bilgi” kavramını araştırdı ve Türkiye örneği kapsamında bir tez çalışması hazırladı. Bu çalışmayı, Avrupa Birliği kapsamında yenilikçi tarih eğitimi alanında geliştirilen proje araştırmaları ile sürdürdü. Ortaöğretim kurumlarında kısa süre öğretmenlik yaptı. "Türkiye'nin Sosyo-Kültürel Yapısı" başlığı altında lisans dersleri verdi. Eğitim, kadın ve çocuk konulu projeler için proje yazımı, kaynak geliştirme ve mentörlük faaliyetlerinde bulundu. Yenilikçi tarih eğitimi alanı ağırlıklı olmak üzere tarihsel düşünme üzerine makaleler kaleme aldı. Dünyada Tarihçilik, Dünyada Türk İmajı ve Kanıt Temelli Öğrenme gibi kitaplara katkıda bulundu. Post-truth (hakikat ötesi) kavramının tarihsel ve güncel yansımaları ile ilgilendi ve bu alanda "Gerçekte(n) Öyle Mi Olmuş? Post-Truth Zamanlarda Tarihin Temsili" başlığını taşıyan ortak bir çalışma hazırladı. Çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde devam etmektedir. Finlandiya merkezli eğitim platformu HundrED.org'nin Türkiye sözcüsü ve akademi üyesidir.