Şükran Evirgen

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Duvarsız Okul Kurucusu

Şükran Evirgen

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Duvarsız Okul Kurucusu

Biography

Okulöncesi ve Aile Eğitim uzmanı Şükran Evirgen uzun yıllar yüzlerce çocuk ile alanda çalışmıştır .Meslek hayatı boyunca Çocuğun Yüksek Yararı ilkesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmüş olup uzun yöneticilik yılları boyunca;Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde erken yılların kritik öneminin bilinciyle önleyici çalışmalara önem vermiştir. Dezavantajlı çocukların Okulöncesi eğitime erişimi amacıyla geliştirilen Mobil Anaokulu Projesinin ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük yapmanın yanısıra 1997-2017 yılları arasında binlerce çocuğun okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanabilmesini sağlamıştır. Çocukların değişmez öğretmenleri anne- babalarıdır düşüncesiyle aile eğitimi konusunda araştırmalar yapmış olup ,MEB nın Unicef finansal desteğiyle hayata geçirdiği 6 modülden oluşan “Aileler İçin Temel Eğitim Programında” (AİTEP) Lider kolaylaştırıcı olarak modül yazımı ve eğitici eğitimlerinde görev almıştır . 2007 / 2017 yılları arasında yüzlerce Ebeveyne 6 haftalık Aile Eğitimi seminerlerini vermiştir . Aile Eğitimi çalışmaları kapsamında düzenli olarak Baba Toplantılarını gerçekleştirmiştir.Halen Aile Eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. MEB Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme projesinde güncellenen programın Okulöncesi eğitimcilere tanıtılmasında İstanbul İl Koordinatörlüğünü yapmıştır. Türkiyede MEB tarafından ilk olarak başlatılan Oyuncak Kütüphanesi projesi koordinatörlüğü görevi boyunca, projeyi Aile Katılımı ile zenginleştirerek aile ve çocuk eğitimini dezavantajlı mahallelerde alana yaymıştır. Okulöncesi Eğitimin yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirilmesi amacıyla Belçika ,Almanya, Kıbrıs , Ukrayna , Hollanda da inceleme gezilerine katılarak Waldorf Okulları ,Montessori ,Okulları ,Oyuncak Kütüphaneleri ,Orman Okulları yaklaşımına dayalı uygulamaları yerinde incelemiştir . ABD Boston ‘da Harward Üniversitesinde ” Erken Çocukluk Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar ” çalıştayına katılmış olup, Boston’da Orman Okulunu ziyaret etmiştir. Akademik çalışmalarını yurt dışındaki modeller ve alan tecrübesi ile sentezleyerek geliştirdiği okul projesinin bina modelinin hazırlanmasında görev almasının yanısıra özgün okul programını oluşturarak Türkiye’nin İlk Duvarsız Anaokulunu kurmuştur(2012) Meslek hayatı boyunca en etkili öğretici en çok öğrenendir misyonuyla kendisini geliştirmek için yurt içinde ve yurt dışında onlarca seminere katılmış olup kendiside ulusal ve uluslararası çok sayıda seminer ve kongrede konuşmacı olarak görev almıştır. Orman Anaokulu eğitimi ve sınıf dışı öğrenme konusunda araştırma ve uygulamalarına devam etmektedir . Halen Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde öğrenme yolculuğuna devam etmektedir . Öğretim görevlisi olarak üniversitede alanı ile ilgili dersler vermektedir . Aile Katılımı ile ilgili kitabı (Bugün Ne Yapıyoruz ), dergi yazıları ve makaleleri vardır . Yaptığı çalışmalar MEB , AÇEV , Rotary , Unicef , Türk Telekom tarafından ödüllendirilmiştir. Uzun yıllar boyunca binlerce çocukla iç içe meslek hayatını sürdürmüş olan Şükran Evirgen ; Çocuklardan öğrenilecek çok şeyler olduğuna inanır …

Twitter: @sukran_evirgen
Facebook :sukranevirgen
Instagram: sukran_evirgen