Tuna ŞAHSUVAROĞLU

Öğretim Görevlisi

1978 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1996 yılında kazandığı İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans programından 2000 yılında derece ile mezun oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalında meslek hayatına başladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik yüksek lisans derecesini aldı. 2006 yılında başladığı Dönüşümsel Sistemik Aile Terapisi eğitiminden 2010 yılında mezun olarak Virginia Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü'nün ilk lisanslı aile terapistleri arasında yer aldı. Nörogelişimsel bozukluğu olan çocuk aileleri ile yapılan PDR çalışmaları, rehabilitasyon danışmanlığı, aile terapileri, eğitimde bütünleştirme, kapsayıcı eğitim, Tuna ŞAHSUVAROĞLU'nun mesleki ilgi alanları arasında yer almaktadır.

13:30-15:00 A-3 B BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Genel Eğitim Ortamlarında Kapsayıcı ve Bütünleştirici Eğitim Uygulamaları

Atölye Açıklaması

Özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerle aynı eğitim ortamında eğitim alması olarak ifade edilebilecek bütünleştirme uygulamaları ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Yapılan araştırmalar özel gereksinimli bireylerin, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim aldıklarında eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarının etkili bir şekilde karşılandığını ortaya koymaktadır. Öğretmenler başta olmak üzere özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerine müdahil olan tüm muhatapların bütünleştirme uygulamaları ile ilgili kendilerini geliştirmeleri, farkındalık edinebilmeleri, bütünleştirme uygulamalarının kalitesinin artırılması için önemli bir unsurdur. Konferansınız kapsamında, sınıf öğretmenlerinin farklılaştırılmış eğitim ve öğretimsel uyarlama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik ilgili klinik saha ve akademik deneyimlerimi şans ve fırsat verildiği takdirde izninizle paylaşmak isterim.