UZM. PSK. TUBA AKYÜZ

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Psikoterapist / Yeditepe Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

UZM. PSK. TUBA AKYÜZ

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Psikoterapist / Yeditepe Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Biography

Kadıköy Anadolu Lisesi’inden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık

Bölümü’nü bitirdi. Amerika Birleşik Devleri’nde Boston College’da travma odaklı danışmanlık/klinik

psikoloji alanında yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.

Klinik intörnlüğünü Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Ardından yine Harvard

Üniversitesi’nin eğitim hastanelerinden olan Cambridge Health Alliance(CHA) kliniklerinde vaka

koordinatörü ve uzman psikoterapist olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak Massachusetts General

Hospital’da eğitim ve süpervizyon çalışmalarını sürdürdü. Sistemler, İlişkiler ve Psikolojik Travmalar

üzerine yoğunlaşan Akyüz, Kompleks Travma ve Travma Terapisi eğitimlerini CHA’da Dr. Judith

Herman ve ekibinden aldı ve yine onun ekibinde çalışma fırsatı buldu.

Çeşitli üniversite/kliniklerde İçsel Aile Sistemi Modeli, Sistemik ve Stratejik Terapi, İlişkisel

Psikodinamik Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Mindfulness, Bağlanma

yaklaşımı ve EMDR gibi birçok konuda eğitimlerini tamamladı ve bu başlıklarda meslektaşlarına eğitim

ve süpervizyon vermektedir.

2010 yılından bu yana Türkiye’de bulunan Tuba Akyüz, kurucularından olduğu BATE Birey ve Aİle

Terapileri Enstitüsü’nde birey ve çiftlerlerle çalışmakta, meslektaşlarına eğitim ve süpervizyon

vermektedir. DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yurtiçinde ve yurtdışında, çok sayıda kurumla

çeşitli başlıklarda danışmanlık ve eğitim çalışmaları yürütmektedir.

Yeditepe Üniversitesi lisans, Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitesi klinik psikoloji ve yine Bilgi Üniversitesi

Uygulamalı Travma yüksek lisans programlarında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak klinik

süpervizyon, kriz yönetimi ve travmaya müdahale konularında ders vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği(TPD) Travma, Kriz ve Afet Birimi bünyesinde çok sayıda çalışmada yer

almıştır ve TPD genel merkez yönetim kurulu üyesidir.

All session by UZM. PSK. TUBA AKYÜZ