Veysel ÖZDEMİR

Şehit Serhat Öztürk Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni

15 Ekim 1983 tarihinde Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Cihanbeyli’de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Konya’ya gitti. Konya Selçuklu Lisesi’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra 2003 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’ne yerleşti. Dört yıllık üniversite eğitiminden sonra 2007 yılında mezun oldu ve Şanlıurfa’ya atanarak öğretmenlik yapmaya başladı. Şanlıurfa’da dört yıl çalıştıktan sonra Ankara’ya tayin oldu. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden yüksek lisans (tezl) yaparak mezun oldu. Çeşitli eğitimlerde, çalıştaylarda, konferanslarda ve projelerde -sunumları, uygulamaları ve katılımcı olarak- yer alarak eğitim ve iş hayatına Ankara’da devam etmektedir. Mesleğinde 15 yılını doldurmak üzere olan Veysel Özdemir, evli ve bir çocuk babasıdır.

14:20-15:00 S-5 A BLOK ZEMİN KAT 5.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Etkinliklerle Bilim Öğretimi-Öğrenimi

Sunum Açıklaması

Derslerin daha etkili, eğlenceli, verimli, duyarlılığı (sosyal, bilimsel, kültürel, iletişim, çevre vb. konularda) artıracak tarzda geçebilmesi; öğrencilerde bilime olan ilgili ve merakın artırılması ve bu bağlamda farkındalığın gelişmesi, günlük hayatta karşılaşılan durumları bilimsel süreçlerle açıklayabilme yetkinliklerine katkı sunması adına sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerle, sosyo-bilimsel konuları da işin içine katarak ders tasarımlarının yapıldığı bir proje çalışması olarak ortaya çıkan çalışma sunulacaktır. Bu çalışma derslerde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin daha sonra eTwinning projesine dönüşmesi ile devam eden Ulusal Kalite Etiketi ile ve de II. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı'nda davet edilerek taçlanan bir süreçte yaptığımız etkinliklerden oluşan bir çalışmadır. Farklı ülke ve okulların ortaklığında yürütülmüş ve öğrencilerin web araçlarını kullanarak öğrencilerin dijital yeterliliklere de katkı sağlanmaya çalışılmıştır.