YRD. DOÇ. DR. HATİCE ÇELEBİ

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi

YRD. DOÇ. DR. HATİCE ÇELEBİ

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi

Biography

Hatice Çelebi 1979 yılı, Adana doğumludur. 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2003 yılında İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Boston, University of Massachusetts’de, Luise H. Bronner bursu kazanarak, uygulamalı dilbilimi alanında ikinci yüksek lisansını yapmıştır. Doktora çalışmasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü’nde 2012’de bitirmiştir.

Araştırma alanları dil eğitimi, uygulamalı dilbilimi, derlem dilbilimi ve edimbilimdir.

All session by YRD. DOÇ. DR. HATİCE ÇELEBİ