YRD. DOÇ. DR. ZELHA TUNÇ PEKKAN

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

YRD. DOÇ. DR. ZELHA TUNÇ PEKKAN

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

Biography

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Zelha TUNÇ PEKKAN, lisans derecesini ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Indiana University’den ve doktora derecesini ise University of Georgia’dan almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Amerika’nın en prestijli Bilgisayar Okulu olan, Carnegie Mellon Üniversite’sinde bilgisayarlı kesir öğretimi üzerine yapmıştır. University of Pittsburgh’da çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiş, Türkiye’de bir yıl tam zamanlı lise matematik öğretmenliği deneyimi kazanmış, halen Okulda Üniversite modeli çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenliği yapmaktadır. Üniversite ile okulları birleştiren birçok araştırma projesi yönetmiştir. ‘Okulda Üniversite Modelinin matematik öğretimine etkisi’, ‘9. ve 11. Sınıf öğrencilerinin matematiksel kavram yanılgılarının araştırılması’, ‘işyeri olarak okullarda öğretmen adayı eğitimi’, ‘eleştirel düşünme ile 5. sınıf matematik ders öğretimi’ bunlardan birkaçıdır. Bilimsel çalışmalarından dolayı University of Georgia ve Indiana University’den burs ödülüne laik görülmüştür. TUBİTAK-ULAKBİM “Öğrenme Adımları” projesinde akademik danışman olarak görev almaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makalelere sahiptir. NCTM, PME, ICME, TMED üyesidir. 

Araştırma Alanları: Yapılandırmacılık, çocukların matematiksel düşünme modellemeleri, kesir bilgisi yapılandırılması, öğretmen eğitimi.

All session by YRD. DOÇ. DR. ZELHA TUNÇ PEKKAN