Zeynep Kaymaz

İELEV Maker Lab Proje Koordinatörü

Zeynep Kaymaz

İELEV Maker Lab Proje Koordinatörü

Biography

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ve yan dal olarak İlköğretim

Matematik Öğretmenliği bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi

Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Araştırmaları alanında tamamladı. Bir yıl Missouri-Columbia

Üniversitesi’nde fen bilimleri eğitimi üzerine doktora dersleri aldı ve öğretmenlerin profesyonel

gelişimlerinin değerlendirilmesi projesinde yer aldı.

Türkiye’ye döndüğünde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda ölçme değerlendirme uzmanı olarak

çalıştı. Evimiz İstanbul, Yurttaşız Katılımcıyız, Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum, Okuyorum

Oynuyorum, Birikim, Eğlen Öğren Hijyen gibi çeşitli projelerin ölçme değerlendirme süreçlerini

yönetti. 2012 yılında İELEV Eğitim Kurumları’nda çalışmaya başladı. Fen Bilgisi öğretmenliğinin yanı

sıra ölçme değerlendirme ve program geliştirme görevlerini yürüttü. Zeynep Kaymaz İELEV Maker

Hareketinde Proje Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

All session by Zeynep Kaymaz