DOÇ. DR. ZÜMRA ATALAY

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOÇ. DR. ZÜMRA ATALAY

MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi

Biography

Zümra Atalay (Özyeşil) Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmasını Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yapmıştır. Bu dönemde Motivasyon araştırma grubuna dahil olmuş ve projelerde yer almıştır. Çalışma konuları bilinçli-farkındalık (mindfulness), öz-anlayış (self-compassion), kişilik, mizah, sosyal beceri, depresyon, stres ve stresle baş çıkma, anksiyete, öfke ve öfkeyle başa çıkmadır. Uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Doç. Dr. Zümra Atalay  lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Uzmanlık alanı olan bilinçli-farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine Oslo/Norveç’te Uluslararası Mindfulness Derneği’nin düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. Bu yöntemle ilgili çeşitli uygulama ve eğitime katılmıştır. Bilinçli farkındalık temelli yaklaşımlar ile ilgili çok sayıda eğitim, atölye çalışması ve grup çalışmaları düzenlemiştir.