Yaratıcı Drama

Yaşantıya dayalı öğretim yöntemlerinden biri olan yaratıcı drama, öğrencilerin daha önceden var olan deneyimlerinden yola çıkarak, yeni deneyimler elde etmesini sağlamaktadır. Oyun ile rol oynama ve doğaçlama tekniklerinin yanı sıra uygulanan diğer tekniklerle birlikte, bilgiler ve deneyimler arasında yoğun bağlantılar kurulan bu süreç; öğrencilerin düşünme, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmeleri yönünde desteklemektedir. Her alan öğretmeninin derslerinde uygulayabileceği bu yöntemle tanışmak ve yöntem ile ilgili deneyiminizi arttırmak ister misiniz?

Yaratıcı Drama Oturumları

Yaratıcı Drama Konuşmacıları