Program

Day 1
08 May 2021

Açılış Konuşmaları

Onur Erol
Prof. Dr. Uğur Batı
Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE
Dr. Buket Ertuğrul Akyol

Geçmişten Günümüze STEM

Özünde, STEM, dört disiplini bir araya getiren, gerçek dünyada (tamamen akademik olanın aksine) uygulamalarda ve öğretim yöntemlerinde öğretim sunan tek bir disiplinler arası programa entegre eden bir öğretim felsefesidir. STEM,...
Daha Fazlası
Dr. Öğr. Üyesi Emre Atlıer Olca

SCIENTIX PORTALI

Dr. Tunç Erdal AKDUR

STEM ÖĞRETMENİ OLMAK

Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN STEM

Dr. Ögr. Üyesi Defne YABAŞ

UZAKTAN EĞİTİM STEM UYGULAMALARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Dr. Ögr. Üyesi Adem YILMAZ
Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE

BİLİM MERKEZLERİ VE STEM

Doç.Dr. Yasemin Özdem YILMAZ

AİLEDE VE OKUL ÖNCESİNDE STEM

Dr. Ögr. Üyesi Şenil ÜNLÜ ÇETİN
Doç. Dr. Kader Bilican

OYUNLAŞTIRMA DESTEKLİ STEM

Dr. Buket Ertuğrul Akyol
Ercan Altuğ Yılmaz

Coğrafyanın STEM’de Yeri: Minecraft Edu ile Panama Kanalı

Panama Kanalı, ulaşım coğrafyası içerisinde yer alan, dünya ticareti için de oldukça önemli bir su yoludur. Panama’yı diğer kanallardan ayıran en önemli özelliği ise mühendislik harikası olarak yapılan havuzlu gemi...
Daha Fazlası
Tolga Eldurmaz

Geometrik Nesnelerle Tasarım Odaklı Düşünme

Fikirlerimizi, hayal ettiğimiz dünyayı sadece yazarak değil de çizerek nasıl ortaya çıkarabiliriz? Çok zor diye düşünmeyin, geometrik nesnelerle herkes tasarlayabilecek.
Ümit Dizdar

Scientix’ten eTwinning’e

Bir eTwinning projesinde Scientix portalı ve bileşenlerinin kullanımı ve bu sürecin yürütülmesine ilişkin ayrıntılar
Dr. Caner Cereci

Doğada Bilim Sanat

Bir bilim iletişimcisi ve bir sanatçının doğada öğrenme ve doğadan esinlenme temasında bütünleşerek kurduğu “Doğada Bilim&Sanat” atölyesinin amacı, hedefleri, yaratma, üretme ve eğitim felsefesi üzerine bir sunum gerçekleştirilecektir.
Öğr. Gör. Dr. Pınar Baklan & Ahmet Karakaş

Örnek Ders Planlarıyla Uzaktan Eğitimde STEM

Sunumda örnek ders planları ile uzaktan eğitimde STEM yaklaşımının nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Sanal müze ve holografik nesne tasarlama süreçleriyle alakalı iki etkinlik sunularak, ortaokul ve ilkokul düzeyinde uzaktan eğitimde STEM...
Daha Fazlası
Dr. Ögr. Üyesi Esra Kızılay

Okul Dışında STEM

STEM eğitimleri farklı yaş gruplarını, okul öncesi eğitimden doktora sonrası eğitimlere kadar okul içi ve dışı eğitimleri kapsayan bir yaklaşımdır. STEM disiplinlerinin en önemli basamağını oluşturan fen ve matematik uygulamalarını...
Daha Fazlası
Suat Şahin

Böğün Canlı Derste Ne Var?

Hepimizin malumu olduğu üzere, bir yılı aşkın bir süredir tüm alışkanlıklarımızı altüst den bir süreç içerisinde bulunuyoruz. Bu süreçte biz öğretmenlerin de eğitim öğretim alışkanlıklarımızda ciddi sarsılmalar olduğu görülmektedir. Bu...
Daha Fazlası
Hayriye AKAR

Payas’tan Silikon Vadisine Uzanan Yolculuk

Stem hakkında Kısa özet bilgiler verildikten sonra Payas Stem merkezinin kuruluş aşaması ve öğrencilerin bu süre içerisinde yaptıkları çalışmalar aktarılacak.
Cem KAĞAR

Dijitale Kalpten Bağlı Aile ve Cocukları Bilime Yönlendirme

Çocukların teknoloji ve dijital oyunları doğru kullanarak bilişsel, sosyal ve ahlakı açıdan nasıl gelişeceğine, ailfnin de eğlendirerek, merak uyandırarak, nitelikli sohbet ederek nasıl çocugun eğitimine destek vereceğine iliskin örnekler verilecektir.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın

Fen Bilimleri Dersinde Oyunlaştırma

Öğrenme süreçlerinde daha etkili, verimli ve çekici deneyimler sağlayabilmenin yollarından birisi de öğrenen motivasyonlarını arttırmak, öğrenenlerin bu süreçlere adanmışlıklarını sağlamak ve süreçlerin sürdürülebilirliklerine yönelik tasarımlar yapabilmekten geçmektedir. Bu doğrultuda oyunlaştırma,...
Daha Fazlası
Büşra Akkiren

QBICART Yolculuğu

Tek hedefim; buluştuğum yüzlerce insanın arda kalacak biricik sanat eserlerini, buluşlarını, fikirlerini geleceğe, yeni yolculuklara çıkarmaları için hem yeryüzünde bir yerde hem de dijital platformlarda kalıcı koleksiyonlar haline getirmek. Bunun...
Daha Fazlası
Kübra Müjde

İnovasyon Temelli STEM Uygulamaları

Fen eğitiminde inovasyon temelli STEM uygulamalarına ilişkin örnek verilecektir. Bir tema çerçevesinde örnek bir STEM etkinliği sunularak, bu örnek uygulamada disiplinler arası bir bakış açısı ile öğrencilerin inovasyon becerilerinin nasıl...
Daha Fazlası
Dr. Seyide Eroğlu

Doğayı Doğayla Koruyorum

İklim Değişikliğini Erken çocukluk döneminde çocukların fark etmelerini, yarının mimarı olacak çocuklarımızın doğayı koruma bilinciyle yetişmesini hedefledik. Fosil yakıtlar yerine temiz enerji kullanmayı , Klima Kullanmak yerine Doğanın Dahi mühendislerinden...
Daha Fazlası
AYŞİN KAHRAMANTEKİN

İnsanca, Pek İnsanca Projesi

Her çocuk eşsiz ve özeldir. İnsan ‘anlam’dan yoksun bırakılamaz ve birbirinin aynısı olan iki insan bulunmaz. Bütün ortalamalar yalandır. Hiç kimse gerçekte rakamlara ve grafiklere sığmaz. Entelektüel gelişimin temel dökümhanesi...
Daha Fazlası
Selçuk Eleser

Ev Prototipinde Işık ve Ses

İlkokul düzeyinde karton kutu, el işi kağıdı, kibrit çöpü ve pamuk malzemeleriyle oluşturulacak ev prototiplerinde akıllı telefona indirilecek uygulama aracılığıyla desibel ölçümü yapılır. Ölçüm sonucu düşük olan prototipte pamuğun ses...
Daha Fazlası
Tolga Yazıcı

STEAM Uygulamaları – STEAM Basamakları

Günümüzde STEAM neden önemlidir, STEAM Planı oluştururken nelere dikkat edilmelidir, STEAM basamakları nelerdir, noktaları üzerinde durulacaktır.
Fatma Cansu Karagülle

Türkiye Uzaktan Eğitim Akademisi (TUZEA)

TÜRKİYE UZAKTAN EĞİTİM AKADEMİSİNİN temel amacı, çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmeleri için öğretmenlerimizi uzaktan eğitim için gerekli materyaller ile desteklemek, sonraki yıllarda ise atölye çalışmaları ile kendi materyallerini üretebilmelerine fırsat...
Daha Fazlası
Şerife Münevver Aydul

Bilim Sanat Merkezlerinde Üstün Yetenekli Öğrencilerle TOD Merkezli STEM Uygulamaları

Bu sunumumuzda Bilim ve Sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde ve proje çalışmalarında gerçekleştirilen Tasarım Odaklı Düşünme temelli STEM iyi örnek uygulama ve faaliyetlerimizi anlatacağız.
Serdar YAZICI

Okul Öncesi Eğitimde STEM Uygulamaları

Okul öncesi öğretmenleri ile çalışmış olduğum eTwinning STEM proje çalışmaları
Ülkü Kale Karaaslan

Classcraft ile Fantastik Sınıflar

Öğrencileriniz çok mu bilgisayar oynuyor? Oyun dünyasına bir göz atarak onlarla iletişiminizi güçlendirmek, onları doğru şekilde yönlendirmek ister misiniz? Bu sunumda, günümüzde çok hızlı gelişmekte olan espor konusunda konuşacağız. Bilgisayar...
Daha Fazlası
Emre Ede

EduCat Stembox ile Okul Öncesi STEM Eğitimi

STEMBOX’lar bir öğrencinin STEM alanında kazanacağı bütün kazanımları bünyesinde barındıran eşsiz projeler sunar. Uygulaması eğlencelidir. Eğitimciler tarafından dizayn edilmiş yıllık müfredatı ile sarmal eğitim sistemine göre tasarlanmıştır. Her sınıf seviyesi...
Daha Fazlası
Mehmet Akçin

Design Thinking – Tasarım Odaklı Düşünce

Tasarım Odaklı Düşünce Nedir ? İnsan için onlarca hatta yüzlerce doğru düşünce ve problem çözme yöntemi var. Mühendislikten , tıp bilimine kadar bir çok farklı alanda bir çok yöntem sayabiliriz....
Daha Fazlası
Emrah Kozan

STEM’le Gelecek (Si)STEM ile Gelecek

STEM eğitminin yaygınlaştırılmasına bağlamında Scientix’in yeri ve önemi.
Gökhan Arıkan

İlkokulda Steam Uygulamaları

Çocukların, billişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişim özellikleri dikkate alınarak ders kazanımlarına ilişkin bazı Steam uygulamalarına yer verilecektir.
Murat TURGUT

Laboratuvarım STEM Merkezim

Bilim şenliği, bilim fuarı, proje çalışmalarında hazırlık aşamaları, öğrencilerin yönlendirilmesi, çalışma süreçleri ile ilgili deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Ayrıca derslerde kullandığımız özgün ders materyallerimiz ve örnek STEM uygulamalarımızı da paylaşmaktan mutluluk...
Daha Fazlası
Murat Üstündağ

STEM Et Ne Olur ?

Fen Teknoloji,Mühendislik,Bilim,Matematik ve Sanatı destekleyen eğlenceli ortama katıldığımız proje STEM içeriğinde ve sürecinde ilkokul düzeyindeki öğrencilerimizin bilgi ve uygulamalarında erken yaşta davranış değişikliği oluşturma,akran öğretimi ,işbirliği ve tasarım becerisi kazanma...
Daha Fazlası
Şule Kılıçkaya

Fen Bilimleri Dersinde Desmos Kullanımı

Desmos platformu genellikle Matematik dersinde kullanılan bir platformdur ancak Fen Bilimleri dersinin fizik konularında da bu platformdan faydalanılabilmektedir. Bu platformun Fen Bilimleri dersi ile ilgili içeriklerine nasıl ulaşılabileceğinden ve Fen...
Daha Fazlası
Mehmet Yalçın Güngör

STEAM Merkezi Kurulum Süreci

Ulusal ve uluslararası politikalar ve programların gerektirdiği eğitimde değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında ülkemizde bir çok yerde kurulan veya projelendirilen STEAM Merkezlerinin gerekliliği, içeriği, eğitim programları, hibelendirilmesi, sürdürülebilirliği gibi konularda...
Daha Fazlası
Mehmet Nuri Öğüt

Okul Öncesinde Erken Yaş Kodlama Etkinliği oluşturalım

Etkinlik bulmak zor olan bir nokta da yani Erken Yaş Kodlama da kendi etkinliklerimizi nasıl oluşturabiliriz.
Mehmet Doğan

İlkokul STEM Uygulamaları

Züleyha Erdoğan
Emre Aşkın

Uzayda Tek Başına!

Bu ders planında; Uzay istasyonuna giden bir astronotun başına gelen olayları ve yaşadığı problemlerin çözümüne yönelik bir Mühendislik Tasarım Süreci çalışması yapılacaktır. Katılımcıların Mühendislik Tasarım Süreci hakkında bilgi ve tecrübe...
Daha Fazlası
İbrahim Evren Özer

Scientix Projesi ile İyi Örnekler

Scientix, Avrupa genelinde STEM öğretmenleri, eğitim araştırmacıları, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar arasında bilim eğitimi iş birliğini destekleyen bir projedir. Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 kapsamında desteklenen Scientix projesi 4. fazındadır....
Daha Fazlası
Selcuk Arslan

Yeni Nesil Akciğer Modellerimiz ve Fen Kliplerimiz

Modelleme Fen Bilimlerinin olmazsa olmazıdır. Peki model ile hedeflenen faydayı sağlatmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu sorunun cevabı akciğer modelinin oluşturulması üzerinden açıklanacaktır. Bununla birlikte sanatın stem içerisindeki yerini vurgulatan...
Daha Fazlası
Fatih Gizligider

Doğanın Sesi Tarihin İzinde STEAM

Temel bilimlerin ilham kaynağı olan doğanın, içinde barındırdığı fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine ilişkin olguları sanatsal bir bakış açısı ile öğrencilerin fark etmeleri STEM yaklaşımı açısından son derece önemlidir....
Daha Fazlası
Cüneyt Akyol

Kod Adı STEM

Teknolojinin hızla ilerlemekte ve 21. yüzyıl problemlerinin tek bir disiplinle çözülememektedir. STEM Eğitim Koalisyonu Direktörü James Brown’un “Ekonominin geleceği STEM alanlarındadır” sözünün de desteklediği şekilde eğitimde STEM çalışmalarının önemi her...
Daha Fazlası
Aycan KAVAKLI

Minecraft ile STEM Uygulamaları

Beyin, duygusal olarak bağ kurabildiği kavramları ve konuları daha kolay öğrenir. Günümüzde ezber bilgi yerine öğrencileri aktif olarak içine alan yöntemlerin öğrenmede daha etkili olduğu görülmektedir. Son verilere göre günümüzde...
Daha Fazlası
Uğur Sarıçam

Hafız İHO STEAM Merkezi

HAFIZ İHO STEAM merkezi nasıl kuruldu ? Bünyesinde bulunan Atölyeler ve içerikleri ile yapılan eğitimler. Bu eğitimlerin bir çıktısı olarak ortaya çıkan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Bu bölüm...
Daha Fazlası
Devrim Ertuğrul

Çocukların Potansiyellerini Geliştirmek

Katılımcılarda çocukların doğuştan getirdikleri bilişsel, sosyal duygusal ve psikomotor gelişim alanlarını destekleme yollarını fark etmelerini sağlamak
Dr. Serkan Demir

10 Adımda Oyunlaştırılmış Ders Planı Nasıl Hazırlanır?

Öğretim yaklaşımları da değişen kuşak beklentileri ve teknolojik değişimlere paralel olarak gelişmeye ihtiyaç duymaktadır. Oyunlaştırma bu alanda öğretmenlerin kullanılabilecekleri etkili bir eğitim metodolojisidir. Derslerimize oyunlaştırmayı entegre edebilmek için iyi bir...
Daha Fazlası
Dr. Zeynep Aydın

EĞİTİMDE OYUNUN GÜCÜ

Oyun çocuğun dilidir. Oyun ile çocuk kendini ifade eder. Duygularını en güzel şekilde dışa vurur. Birçok beceriyi, yaparak yaşayarak öğrenmeyi, karar vermeyi, paylaşmayı ,problemler karşısında çözüm üretmeyi, işbirliğini deneyimlemeyi ,...
Daha Fazlası
AHMET ÇİFCİ

Minecraft Eğitim Sürümü ile Oyun tabanlı Kodlama Eğitimi

Minecraft Eğitim Sürümü ile Oyun tabanlı Kodlama Eğitimi ders içeriği ve öğrenci deneyimlerini birlikte değerlendireceğiz.
F.HASAN TUNCER

Robotlar Sanatçı Olabilir Mi?

Giderek yaygınlaşan 21 yy. teknoloji ve sanat merkezli eğitim modelinde yapay zeka ve steam uygulamaları hangi boyutta, robotlar sanatçı olabilir mi ,insan ve robot arasındaki sanat algısı ve yapay zeka...
Daha Fazlası
Mustafa Kasar

VEX Code VR ile STEM Eğitimi

VEXCode Vr fiziksel bir robota ihtiyaç duymadan kodlayabileceğiniz, içinde sanal bir VEX Robotu barındıran platformdur. Bu platform ile uzaktan eğitim sürecinde bir robotun sahip olması gereken tüm sensörlere ve hareket...
Daha Fazlası
Serhat ŞAHİN

Dijital Eğitimde Oyun ile STEM Uygulamaları

Pandemiyle birlikte hayatımızda varlığını arttıran uzaktan eğitimde STEM uygulamalarını gerçekleştirirken öğrencilerin de dikkatini çekecek ve eğitim içeriği olarak da kullanılabilen Minecraft gibi oyunlardan yararlanmak STEM disiplinlerindeki teknoloji ile birlikte hareket...
Daha Fazlası
Fatmanur Dilerbay

Tasarım Odaklı Anlama (UbD) ve STEM

Geriye Doğru Tasarım Odaklı Anlama (UbD) modelini açıklayacağımız sunumda büyük fikir, temel sorular, aktarım ve transfer basamaklarına örnekler vereceğiz. UbD modeli ile STEM eğitiminin örtüşen noktalarını inceleyerek örnek ders planı...
Daha Fazlası
Okan Aksoy

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı

Basit materyaller kullanılarak mühendislik tasarım süreci ile öğrencilerimizden depreme dayanıklı bina tasarımları yapmalarını istedik. Öğrencilerimiz verilen sınırlamalar doğrultusunda farklı bina tasarımları ve binaların sağlam olması için yapılması gerekenleri süreç içinde...
Daha Fazlası
Mustafa Talha SOYSAL

SOKAK HAYVANLARINA BARINAK YAPIYORUZ.

Yaptığımız proje ile öğrencilerde mühendislik becerilerini geliştirmek, iş birliği yapmalarını sağlamak ,yaşadığımız bölgedeki problemlere çözüm bulmak hedeflenmiştir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi haline getirilmiş çalışmadır.Sunuma katılan kişiler STEM Mühendislik Prosedürü...
Daha Fazlası
Füsun Ağaoğlu

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde STEM çalışmaları

Game Academy, lise öğrencilerimle beraber derslerimde uyguladığım, spor branşları ve bilimin ilişkisinin yanısıra gerçek hayat problemlerinden yola çıkarak, Ardunio ve Raspberry gibi araçlar kullanarak çözüm ürettiğimiz proje çalışmalarımızdan oluşan bir...
Daha Fazlası
Alper Korkmaz

Neden Ellerimizi Yıkayalım?

Bakteri ve virüslerden kurtulmak için neden ellerimizi su ve sabunla yıkadığımızı hiç merak ettiniz mi? COVID-19 salgını gibi viral salgınlar sırasında iyi el hijyeni özellikle önemlidir! El yıkama için CDC...
Daha Fazlası
Serkan Dağ

Geri Dönüşüm Oyunu

Çağımızın eğitimdeki en büyük sıkıntılarından biri de hiç kuşkusuz öğrencilerdeki dikkat sorunudur. Bu nedenle eğitimciler, öğrencilerin ilgisini çekmek adına bilgiyi eğlenceli bir şekilde aktarmanın yollarını aramaktadır. Bu sayede geleneksel eğitim...
Daha Fazlası
Tuğba Aydın

STEM Eğitiminde Okul Öncesi Uygulamaları

STEM eğitiminin okul öncesi dönemi öğrencilerinde uygulama örnekleri, değerlendirmesi üzerine örnekler sunulması. Bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisi
Müge Behram

Matematik Derslerinde Stem Uygulama Örnekleri

Uzaktan eğitimde Matematik derslerini teorik ve pratik uygulamalarla zenginleştirecek STEM içerik örneklerinin paylaşılacağı sunumda kazanımlar disiplinlerarası yaklaşım ile ele alınacaktır. Ortaokul ve lise düzeyinde uzaktan eğitimde yararlanılabilecek STEM uygulama örneklerine...
Daha Fazlası
Erkan Özkan

Minecraft ile STEM Eğitimi

Hem yüzyüze hem de uzaktan eğitimde oyun tabanlı bir uygulama olan Minecraft Eğitim Sürümü ile STEM yaklaşımına uygun ders içerikleri paylaşılacaktır.
Kadriye ZOBU

UbD Perspektifinde Biyotaklit Teması / Happy_Bee_Charms Şehri Projesi

Proje geliştirirken farklı disiplinlenden faydalanmak ve bu disiplinleri ilişkilendirmek en büyük hedefimizdir. Somut olarak verebileceğim en güzel proje örneklerinden biri olan “Happy_Bee_Charms Şehri”nin çıkış noktası olan varlık “arı”dır. Öğrencim Zeynep’in,...
Daha Fazlası
Zeynep Tekbaş

Sürdürülebilir Kalkınma ve STEM Uygulamaları

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hem hibrit eğitimde hem yüz yüze okullarda uygulanabilecek STEM uygulamalarını web2.0 destekli araçlarla aktarmak. Afetler ve bilimin doğası ışığında güzel örnek uygulamaları gösterilecektir.
Elif Pınar KUZZU

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde STEM Yaklaşımı

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde STEM yaklaşımı kullanarak yapılan 5E Modeli STEM Ders planı ve bu planın sınıf uygulamasının sunumu yapılacaktır.
Özlem Senan

STEM PANDEMİSİ

Hepimizin bildiği üzere olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve eğitim çatısı altındaki her kesim bu dönemden fazlasıyla etkilenmiş durumda olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber çocuklarımız daha önce alışkın olmadıkları uzaktan eğitim...
Daha Fazlası
Münevver Sanca

Evvel Zaman İçinde STEAM

eTwinning projesi olan ‘Evvel Zaman İçinde STEAM’ çalışması 3 farklı ülkeden 13 öğretmenin yer aldığı bir projedir.Projemizde tüm proje öğretmenlerinin birlikte yazdığı stem problem durumunu ortaya koyan hikayeler ve bu...
Daha Fazlası
Hatice Dinç Yorulmaz

Okul Öncesi Eğitimde Geleneksel Çocuk Oyunları ile STEAM Uygulamaları

Geleneksel Çocuk Oyunu ile STEAM ders tasarımını uygulama örneğim ve yaptığım video ile anlatacağım.
Medine ERTUĞRUL

Okul öncesi eğitimde stem

Stem eğitiminde okul öncesi uygulama örnekleri
Canan Bektan

Fen Eğitiminde Oyunlaştırma

Fen eğitimini etkili ve kalıcı hale getirmek amacıyla web 2.0 araçları kullanalarak online derslerin daha aktif hale geldiği oyunlaştırma üzerine hazırlanmış bir ders örneği
Hülya Çakı
Canser Güldal

ADVENTURES OF THE ATMOSPHERE

Sunumuda projemde tüm ortaklarımla birlikte gruplar halinde online olarak uyguladığımız “Kar kristallerin Oluşumu ve Kardan Adam Yapımı” konulu STE(A)M çalışmamı anlatacağım
Sakine Rüzgar

SÖZDE DEĞİL ÖZDE STEM

SÖZDE DEĞİL ÖZDE STEM STEM, Science, Technology, Engineering ve Math’in (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) kısaltılması olan bir kelimedir. Peki neden sadece bu 4 alanda stem? Eğitim hayatımda başladığımız ilkokulda...
Daha Fazlası
İsmail Bölükbaş

Fizikte Doodle Not Uygulamaları

Hepimizin bildiği gibi lisede 9. ve 10. sınıflarda henüz alan seçilmediği için öğrenciler, özellikle bazı derslere karşı ilgileri zayıf ve önyargılı yaklaşırlar. Fizik de bu derslerden biridir. Bu nedenle tüm...
Daha Fazlası
Ayşegül Metin

LITTLE HONEYBEE

Arılar bekleyen tehlikeleri içeren stem çalışmalarından oluşan bir eTwinnig projesidir. 4 ülke ortaklıdır.
Aysel Kurt

Hayatımızdaki Algoritmalar

Çocuklarla Algoritma nedir ? Sohbet edilir ve bilgi verilir. Verilen bilgi ışığında hayatımızdaki algoritmalar nelerdir hiç düşündünüz mü? Diye sorulur gelen cevaplara karşılık çocukların bilgi düzeyi ölçülür. Ekmek yapımı algoritmasi,...
Daha Fazlası
Meral Tıraş

STEAM İLE MEYDAN OKUYORUZ

STEM+A Projelerinin bulunduğu STEM+A Uygulamaları Andromeda ve Orionda bulunan 8 projeden; Zipline ile Yoculuk,Benim Ressam Robotum,Sualtı Kristal Sanatı,Meydan Okuyan Salıncak gibi örnek olarak yazdığım çalışmalar STEM A mühendislik döngüsü içinde...
Daha Fazlası
Naciye Deniz Özdek

Scratch ile Bilim Kodlama

Kodlama blocklarını kullanarak bilim yapacağız.
Seçkin Taşkın

Denge Kavramını Keşfediyoruz…

Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrenciler için denge kavramını keşfedebilmeleri adına günlük hayatta aslında devamlı karşılaştıkları tecrübe edindikleri tahterevalli üzerinden gideceğiz. İçerisinde bilim, matematik, mühendislik ve teknolojinin yer aldığı bir...
Daha Fazlası
Özlem BOSTANCI

Uçmaya Zorlanan Balıklar

Küçük yaştan itibaren çocuklara yüklenen ağırlık ve akademik başarı kaygısıyla oyundan yoksun bırakmak
Cemile Muslu

Üreten nesiller için tasarım odaklı düşünce

Benzersiz, yaratıcı sonuçlar elde edebilen tasarım odaklı düşünme problem çözme yöntemi olaraq yayğınlaşmaktadır. Bu düşünce, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alır, teknolojileri sürekli yenileyen ve yeniliklere götüren içgüdüsel bir düşünme...
Daha Fazlası
Aliya Ahmadova

Tübitak Yarışmalarına Yönelik Sosyal Bilgiler Alanında Ste(a)m Proje Örnekleri

Tübitak Ortaokul Öğrencileri Arası Proje Yarışmalarında (2204B) yer alan Ste(a)m temasından başvuruların çoğunlukla fen bilimleri ve matematik alanında olduğu görülmektedir. Bu noktadan yola çıkarak eksikliği hissedilen sosyal bilgiler derslerinde de...
Daha Fazlası
Özcan Elzem Şengül

Çalışan Aileler İle STEM

Kulüp sınıflarında tam zamanlı eğitim gören,çalışan anne ve babaların çocuklanın daha kaliteli vakit geçirmeleri adına mesai saatleri sonrası babaların sınıfa davet edilmesi ile STEM uygulamalarının yapılması
Ayşegül Kol

STEM Temelli Çevre eğitimi

STEM temelli çevre eğitimine, medya tasarım sürecinin entegrasyonu ile hazırlanan çevre spotu etkinliğinin tanıtılması.
İlknur Kavacık

Çocuklar yetenekli doğar

Okul öncesi ve bebeklik dönemi çocuklar için yapılması gerekenler ve benim yaptıklarım
Adem Şahinkaya

Küresel Çevre Sorunlarına Stem ile Çözüm Arıyoruz

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizle bol bol okuma fırsatı yakaladığımız bu dönemde küresel çevre sorununları üzerine bol bol konuşup tartışma fırsatımız oldu, STEM uygulamaları sayesinde bu sorunlara hepsi küçük birer mühendis...
Daha Fazlası
Burcu Kılıç

Okul öncesinde stem uygulamaları

Okul öncesinde stem uygulamaları yaparak öğrencilerin düşünme ve Problem Çözme Becerileri kazanmalarına ve öğrencileri STEM etkinlikleri ile tanıştırmak öğrencilerimizin kazanımlarını zenginleştiriyoruz.
Nurdoğan ÇEVİK