MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE DAYALI SORU ve ETKİNLİKLERİN KULLANIMI

MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİNE DAYALI SORU ve ETKİNLİKLERİN KULLANIMI

Matematik dersindeki başarısızlığımız ve matematiğe değer verme konusunda yaşadığımız sıkıntı herkesçe malumdur. Okul bilgilerinin gündelik hayata nasıl transfer edildiği, okul matematiği ile gündelik hayattaki olaylar arasındaki bağın nasıl kurulduğu ve gündelik hayatta karşılaşılan bir problemin hangi problem çözme becerileri ile üstesinden gelineceği ile ilgili yeterli düzeyde olmadığımız bilinen bir gerçektir. Ancak biz hazırlanmış iyi etkinliklerle sınıf içerisinde matematik eğitiminde bir dönüşümün meydana gelebileceğini de biliyor ve kabul ediyoruz. Öğretmen ve öğretmen adaylarının üstlendiği rol, bilinç düzeyi, seçilen problemlerin yapısı, yöneltilen sorular ve sınıf içi uygulamalarının öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan tek doğru cevabı olan ve bu cevaba kolaylıkla ulaşılabilen problemler ve basit etkinlikler yerine, öğrencilerin anlamlı öğrenmesine ve çevresindeki problemlerin farkına varmasına katkı sağlayacak ve onları üst düzey düşünmeye sevk edecek sınıf içi etkinliklerin planlanması önem arz etmektedir. Bu atölye çalışması ile üst düzey düşünme becerilerine yönelik etkinlikler hazırlamaya dönük bilgiler (modelleme, problem çözme vb.) verilerek, öğretmenlerin/öğretmen adaylarının öğrencilerini üst düzey düşünme etkinliklerine dahil edebileceği etkili soruları hazırlama ve sınıf içi etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.