Okullarda Problem Çözme ve Tasarım Kültürünün Oluşturulması: PD-STEM Uygulamaları

Okullarda Problem Çözme ve Tasarım Kültürünün Oluşturulması: PD-STEM Uygulamaları

Geride bıraktığımız yüzyılda başta John Dewey olmak üzere birçok eğitimci disiplinlerarası yaklaşımların bilimsel bilgi ve becerilerin günlük hayattaki uygulamalarla ilişkilendirilmesindeki öneminin altını çizmişlerdir. Tek bir disipline dayalı bilgi yerine, gerçek yaşam problemlerinin çözümünde disiplinlerarası bilgi ve becerileri kullanabilme hedefindeki STEM Eğitim yaklaşımının
yerel ve küresel düzeydeki yükselen popülaritesine rağmen, kısa ve uzun vadeli hedefleri ve uygulanabilirliği konusunda fikir birliği oluşmamıştır. Bu atölyenin amacı STEM Eğitimi ile okullarda problem çözme ve tasarım kültürünün oluşturulmasına yönelik bilgilendirme yapmak ve bu yöndeki uygulamaları paylaşmaktır. Bu kapsamda STEM eğitiminin ne olduğuna ve uluslararası uygulamalarına yönelik bilgilendirme ile başlanacaktır. Ardından bir devlet okulunda akademisyenler ve öğretmenler arasında oluşturulan profesyonel öğrenme toplulukları yoluyla STEM eğitiminin kazanım odaklı sınıf içi ve STEM kulübü uygulamalarına yönelik deneyim paylaşımında bulunulacaktır. Son kısımda ise farklı öğretim kademelerinde uygulanabilecek STEM odaklı etkinlik atölyesi gerçekleştirilecektir.