UbD ile Öğretimi Kurguluyorum!

20 Nis 2019
11:00-12:50
Semerkand Salonu

UbD ile Öğretimi Kurguluyorum!

Bilgiye bir çırpıda ve kolaylıkla ulaşabildiğimiz, fakat bu kadar kolay ulaştığımız bilginin zihinlerde uçuştuğu ve ne yazık ki kalıcı bir yer edinemediği bir çağdayız. İstediklerimizi akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve internet sayesinde hızlıca öğreniyor, merakımızı gideriyor, fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getiremiyoruz. Çağın genel problemini, okul ve öğretim ekseninde düşündüğümüzde, sınıftaki öğrenmelerin kalıcı, anlamlı ve transfer edilebilir hale gelmesi için bir araca ihtiyacımız olduğu sonucuna varıyoruz.

Acaba derste değindiklerim öğrenciler tarafından yeterince anlaşıldı mı? İstenilen kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığını en iyi nasıl değerlendirebilirim? Öğrenme planıma hangi öğretim yöntemlerini entegre etmeliyim? Bu sorular birçok öğretmenin planlama aşamasında kendine yönelttiği sorular. Understanding by Design (UbD) isimli araç, öğretmenlerin bu sorulara yanıt bulmalarına yardımcı olarak, kalıcı ve anlamlı öğrenmeye odaklanmalarına dikkat çekiyor ve öğretimi kurgulama sürecinde onlar için bir meşale vazifesi görüyor.

Bu atölye, UbD isimli öğretim kurgulama modelini kullanma konusunda öğretmenlere kılavuzluk etme amacı taşıyor. Atölye süresince UbD isimli araçtan yararlanarak, öğretmenler kalıcı ve anlamlı öğrenme sağlayacak öğrenme ortamlarını nasıl oluşturacakları, öğrencilerin öğrenme sürecinde nasıl aktif öğrenme yaşantıları gerçekleştireceği, ünitenin kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığı anlamak için performans görevlerinden nasıl yararlanabileceği gibi konular üzerine düşüneceklerdir. Atölyeye katılacak olan öğretmenler, UbD’nin temel öğeleri konusunda bilgi sahibi olacak ve UbD temelli ünite planlama kapsamında grup çalışmaları yapacaklardır.