Çelebi KALKAN

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yetkinlik Kitabı yazarı, Girişimci Öğretmen

Sayid ÖZCAN

Develi Necmiye ve Mustafa Maşlak BİLSEM İngilizce Öğretmeni