Ahmet CANBAZ

İzmir Güzelbahçe Piri Reis Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. 2015 yılında 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde yüksek lisans programını bitirdi. Eğitim ile ilgili çeşitli sertifika programları ve konferanslarda hazırlamış olduğu proje ve eğitim içerikleriyle sunumlar yaptı. 2018 yılından bugüne kadar dünyadaki en büyük yaratıcılık organizasyonu olarak kabul edilen Destination Imagination’ın Türkiye Denetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca birçok üniversite ile vakıf tarafından desteklenen Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tüzel kişiliği altında kurulan Öğretmen Ağı’nda “Değişim Elçisi” dir.

13:30-14:10 S-2 A BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Dil Üzerine Dedektif Adımları

Sunum Açıklaması

Öğrencilerin merak duygularını artırmak ve öğrenme motivasyonu sağlamak amacıyla kurgulanan proje beş temel adımdan oluşmaktadır. “Hazırlık” aşamasında öğrencilere mentimeter üzerinden konuyla bağlantılı sorular yöneltilerek onların merak duygularını ve ön bilgilerini kontrol etmeleri sağlanır. “Takım Olma” adımında öğrencilerin gruplara ayrılarak Deyimler App üzerinden yapılan etkinlikle birlikte hareket etmeleri amaçlanır. “Sorgulama ve Yaratıcılık” adımında öğrencilere Padlet, Jamboard ya da Pages üzerinden bir çalışma kağıdı yollanır. Öğrencilerden çalışma kağıdına istedikleri bir deyim ya da atasözünü yazmaları ve yazmış oldukları söz öbeğinin anlamına uygun olarak çıkış noktası hakkında hikaye yazmaları istenir. “Günlük Hayata Aktar” adımında gruplar bir söz öbeği çekerek Puppet Pals ya da Toontastic ile doğaçlama yapar. "Değerlendirme" adımında öğrencilere Google Form üzerinden Öz, Akran ve Grup Değerlendirme formları yollanarak öğrenciler değerlendirme sürecine dahil edilir.