Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1998 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. 1998 yılında İstanbul Üniversitesinde pedagojik formasyon kursunu tamamladım. Aynı yıl bir özel öğretim kurumunda Türkçe öğretmenliğine ve Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimime başladım. 1999 yılında YÖK’ün açtığı sınavı kazanarak Kars Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne atandım. 1999-2000 eğitim öğretim yılında üniversiteden istifa ederek bir özel öğretim kurumunda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine başladım. 2001 yılında 16. Yüzyıl Bir Nazire Şairi Sebzî ve Divânı konulu yüksek lisans tezini vererek mezun oldum. 2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Ümraniye Mehmetçik Lisesine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandım. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetim ve Denetimi doktora programına kabul edildim ve 2008’de Türk Eğitim Sisteminde Sivil Toplum Kuruluşları: Konumları ve İşlevleri başlıklı doktora tezi ile doktora eğitimimi tamamladım. 1998 yılında başlamış olduğum öğretmenlik mesleğinden 2010 yılında istifa ettim. 2012-2013 öğretim yılında doktora sonrası araştırma yapmak amacıyla ABD’de University of Northern Iowa‘da misafir araştırmacı olarak bulundum. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği görevine devam ediyorum.