Doç. Dr. Yılmaz SOYSAL

Sınıf Eğitimi,ABD Sınıf Öğretmenliği İstanbul Aydın Üniversitesi

Soysal 1987 yılında Ankara’da doğdu. 2006’da Lise öğrenimini Halide Edip Lisesi’nde (Y.D.A.) tamamladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde lisans (2006-2010) ve yüksek lisans eğitimini (2010-2012) İlköğretim Bölümü Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İlköğretim Bölümü Fen Eğitimi alanında doktora eğitimine başladı ve “söylem-biliş” ilişkilerini araştırdığı tez çalışması ile doktorasını 2017 yılında doktorasını tamamladı. Soysal’ın temel araştırma alanları söylem teorisi, öğretmenin söylemsel becerileri, öğretmenlerin pedagojik alan bilgisi, öğretmen eğitimi, öğretmenlerin profesyonel gelişimi, argümantasyon, sosyo-bilimsel argümantasyon, informal akıl yürütme, eleştirel düşünme ve evrim eğitimidir. Soysal Avrupa Birliği Komisyonu’nca desteklenen FP7 kapsamında yürütülen Chain Reaction Projesi’nde araştırmacı asistanı olarak görev almıştır. Ayrıca TED Üniversitesinde proje araştırma asistanı olarak çalışmıştır. 2020 yılı eğitim-öğretim yıllarından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde Doç. Dr. olarak görevini sürdürmektedir.