Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Biography

AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Çalışma Grubu Türkiye temsilcisi olan Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı zamanda Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı (SEKOL) direktörüdür.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, doktora eğitimini ise yine aynı üniversitenin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında farklı eğitim kademelerinde uzman öğretmen olarak görev yaptı.

Dr. Türkoğlu, çalışma alanını “oyun temelli öğrenme”, “kognitif oyunlar”, “eğitsel oyunlar” ve “gelişim alanları üzerinde kognitif oyunların etkileri” olarak tanımlamaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde “Erken Çocukluk Döneminde Kognitif (Bilişsel) Oyun Temelli Öğrenme”, “Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi”, “Drama”, “Erken Çocuklukta Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme”, “Dezavantajlı ve Risk Altındaki Çocuklara Müdahale Programları” gibi derslerin yürütücüsüdür.

İkizlerinden ilham alarak doktora tezinde kognitif oyunların anasınıfına devam eden çocukların bilişsel gelişimleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Tübitak ve kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirilen farklı projelerde koordinatör ve araştırmacı olarak görev alan Dr. Türkoğlu, bu oyunların farklı eğitim kademelerindeki çocukların farklı gelişim alanları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Özellikle bilişsel ve sosyal gelişim perspektifinden oyun temalı makaleler yazmış, bildirileriyle birçok uluslararası kongre, sempozyum ve konferanslarda görev almış; oyun temelli öğrenme konusunda öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür.

  www.instagram.com/turkoglubengu

     www.facebook.com/turkoglubengu

   www.twitter.com/turkoglubengu

  turkoglubengu@gmail.com

 

All session by Dr. Öğretim Üyesi Bengü Türkoğlu

Panel: Oyunun Gücü: Doğal Öğrenme

09:00-09:15
Konya Oditoryum