Dr. Celal Yiğit

Ölçme-Değerlendirme Direktörü

Dr. Celal Yiğit

Ölçme-Değerlendirme Direktörü

Biography

1978 yılında Gaziantep’te doğdu. İlköğretim eğitimini Gaziantep’te aldı. Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1996 yılında ODTÜ İngilizce Öğretmenliği bölümüne başladı. Üniversite yıllarından itibaren yeminli tercümanlığa ve öğretmenlik deneyimini yaşamaya başladı. 2001 yılında Gaziantep’te Özel SANKO Okullarında İngilizce öğretmeni olarak göreve başladı. 2011 yılında British Council tarafından düzenlenen Trainer Training kursunu başarıyla tamamlamıştır. 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisansını ve yine aynı üniversite ve bölümde 2016 yılında doktorasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası çeşitli kongrelerde bildiri sunan Yiğit’in Sınıf Yönetimi, DynEd’in Etkin Kullanımı, Örgütsel Bağlılık, Öğrenen Özerkliği, Çoklu Zekâ vb, Eylem Araştırması, Ölçek Geliştirme, Okulöncesinde Değerlendirme gibi alanlarda çeşitli makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Dr. Yiğit, halen Özel SANKO Okullarında Ölçme-Değerlendirme Direktörü olarak görev yapmaktadır.