Dr. İbrahim ÇETİN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Matematik eğitimi ve teknoloji konulu Ulusal ve Uluslararası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı. Matematik eğitimi alanında çalışmalarında devam eden ÇETİN’in ilgi ve çalışma alanları arasında matematik öğretmen ve öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı, teknoloji destekli matematiksel modelleme, matematik eğitiminde üst düzey düşünme becerileri ve matematik eğitiminde nicel araştırma yöntemleri özellikle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Sayıların öğretimi, Geometri ve Ölçme Öğretimi, Oyun ve Matematik, Veri ve Olasılık Öğretimi gibi matematik eğitimi kitaplarında bölüm yazarlığı yapan Çetin’in matematik eğitimi alanında çok sayıda makalesi mevcuttur.