Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Akçay

Osman Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Akçay

Osman Gazi Üniversitesi

Biography

Lisans derecesini Selçuk Üniversitesi Sınıf  Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 2007 yılında almıştır.
Yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Texas Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise 2016 yılında
Duquesne Üniversitesinde tamamlamıştır. 2011-2016 yılları arasında Duquesne Üniversitesi
araştırmacı olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf
Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapmakta ve halen bu görevine devam etmekte olan Ahmet
Oğuz AKÇAY’ın öğretim teknolojileri, matematik eğitimi, öğretmen eğitimi ve STEM konularında çeşitli
araştırma ve yayınları bulunmaktadır.

All session by Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Akçay