Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi

Biography

1980 yılında Kırıkkale’de doğan Burak Karabey, lisans Eğitimini 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. 2003 yılında Yüksek Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Bölümü’nde almış, aynı üniversitede, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı’nda “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Erişi Düzeylerinin Belirlenmesi” konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. 2004-2010 yılları arasında İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra 2011 yılında Özel Eğitim Bölüm’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamış ve Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı’nın kurucu başkanı olarak görevine devam etmiştir. 2010-2015 yılları arasında Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen farklı birçok projede Türkiye ortağı ve yürütücüsü olarak yer almış, çok sayıda ulusal ve uluslararası öğretmen ve yetişkin eğitimi programında yer almıştır.

“İnovasyon, Eğitim, Yaratıcılık, Yaratıcı Problem Çözme, Matematik Eğitimi, Üstün Zeka/Yetenek, Sosyal kabul ve entegrasyon” konularında kitap, kitap bölümü, popüler ve bilimsel makale, konuşma gibi farklı çalışmalarda bulunmuştur. Popular Science Türkiye ve Tübitak Bilim Genç dergilerinde farklı disiplinlerin matematikle etkileşimi, inovasyon ve bilim üzerine düzenli olarak köşe yazıları yazmaktadır. Üstün Zeka/Yetenekli Bireylerin Eğitimlerine yönelik Çocuk Gelişim Akademisi (ÇoGa)’yı kuran Karabey, halen bu projede aktif olarak çalışmakta ve üstün yetenekli çocukların üniversitede eğitim almaları ve bireysel program geliştirme üzerine çalışmalar yürütmektedir. Son olarak disiplinlerarası bir çalışma grubu ile “eğitimde disiplinler arası etkileşim” , “STEAM temelli etkinlikler” ve inovatif eğitim programları geliştirmek üzerine çalışmalar yapmaktadır.

All session by Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey