Ebru DURMUŞ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevinç Koleji

Ben Ebru Durmuş sosyal bilgiler öğretmeniyim on yılı aşkın bir süredir öğretmenlik mesleğime devam ediyor, eğitime, öğrencilerime katkı sağlayacak değişen ve gelişen her şeyi takip etmeye çaba gösteriyorum. 2019’da İDSA’da alanında çok iyi bir eğitimciden “yaratıcı drama” dersi aldım. 2021’de İstanbul Ünv.de Doç. Dr. İbrahim Turan’ın yürütücülüğünü yaptığı bir TÜBİTAK 4005 projesi olan “Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları” projesine katılarak burada “Müzede Drama” ile tanıştım. Daha önce aldığım drama eğitimi, y. lisans sürecinde aldığım “öğretmenler için müze eğitimi” dersi ve TÜBiTAK projesindeki “müzede drama” eğitimlerini harmanlayarak, disiplinler arası bir anlayışla hazırladığım “müzede drama atölye çalışmaları”nı farklı okullarda ortaokul ve lise öğrencileriyle uygulama fırsatı buldum. Öğrenciler ve eğitmenler tarafından da oldukça ilgi gören atölye çalışmalarımı şimdi çalıştığım okulda kulüp dersi olarak vermekteyim. Müzede drama”yı daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyorum.

13:30-15:00 A-8 B BLOK 1.KAT 8.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Müzede Drama

Atölye Açıklaması

Müzede Drama yapılandırıcı eğitim anlayışı ile bire bir örtüşen aynı zamanda disiplinler arası yaklaşımı merkezine alan, hitap ettiği kitleye kültürel miras bilinci kazandırmayı hedeflerken bununla birlikte dramanın gücünü kullanarak anlamlı öğrenmeyi sağlayan bir atölye çalışmasıdır. Müzede drama atölyesi sanal müze gezilerinde, okulda, yerinde müze gezilerinde rahatlıkla uygulanabilecek bir çalışmadır. Atölye çalışması hazırlanırken çalışmanın yapılacağı sınıf kademesinin sosyal bilgiler dersi kazanımlarına göre bir planlama yapılır. Kazanımlara uygun bir müze tercih edilir. Söz konusu müze sanal ortamda veya yerinde gezilir bu gezi sırasında müzedeki obje, resim, heykel vs. tanıtılırken drama ve oyun işe koşulur. Farklı disiplinlerle de bağlantı kurulacak şekilde tasarlanan plan çerçevesinde öğrencilerde anlamlı öğrenmeyi sağlamak ve öğrendiklerini yaşam becerilerine veya farklı derslere transfer etmelerini sağlamak amaçlanır.