İmren ALTINER

Ankara Özel ABC Okulları Öğretmen
16:30-18:00 A-16 B BLOK -2.KAT BİLİŞİM ATÖLYESİ 2

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve 3 Boyutlu Modelleme

Atölye Açıklaması

 

Önerilen projenin hitap ettiği hedef kitle belirtilmelidir. Proje kapsamında katılımcıların kazanım, deneyim ve görüşlerini belirlemek için kullanılacak ölçme ve değerlendirmeye yönelik etkinliklerin neler olduğu, izlenecek yöntem ve kullanılacak araçlar ile bulguların paylaşım süreci açıklanmalıdır. Proje kapsamında yer verilen etkinliklerde geliştirilen yöntem ve uygulamaların bu kısımda açıklanması beklenmektedir. Atölyenin hitap ettiği kitle Fen Bilimleri, Matematik ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleridir.
Katılımcıların atölye ile ilgili değerlendirmelerini almak için Google Formlar aracılığıyla hazırlanan anket kullanılacaktır.