Kamil Ersin ARAÇ

Eğitim Yöneticisi/TEZ Kurucu

Merhaba, adım Kamil Ersin Araç. 11 Mart 1993 Gebze doğumluyum. Lise eğitimimi Tosya Anadolu Öğretmen Lisesinde, lisans eğitimimi Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, yüksek lisans eğitimimi ise Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladım. 2015 yılından itibaren aktif olarak meslek hayatıma devam etmekteyim. Lise döneminden itibaren pedagojik formasyon eğitimi almaktayım.
Şu anda BJK – Kabataş Vakfı Okullarında ilkokul müdür yardımcılığı görevime devam etmekteyim.
Perceptions of Elementary School Students: Experiences and Dreams about the Life Studies Course,
Conditions Determining Quality in Higher Education: Factors Affecting Satisfaction Levels
of Prospective Teachers,
The Factors Effecting The Grade of Academicians’ Satisfaction Level: The Reality of Major
Field of Study for Classroom Training,
Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış.

13:30-15:00 A-2 B BLOK ZEMİN KAT 2.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Peritextual Okuma ve Resimli Çocuk Kitapları

Atölye Açıklaması

Çalıştayın amacı, öğretmenlerin öğrencilerine kitap okumasının onların okuryazarlıklarını
artıracağını göstermektir. İlkokuma yazma eğitimine ilişkin literatür incelendiğinde, çocuklara sesli kitap okuma üzerine çok sayıda çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmaların ortak yönü, çocuklara kitap okumanın, onların tüm okuryazarlık becerileri üzerinde güçlü bir etkisinin olduğudur. Bu çerçevede çalıştay da, öncelikle çocuk edebiyatı ürünlerinin, özellikle de resimli çocuk kitaplarının öğretim sürecinde kullanımına dikkat çekmek amaçlanmıştır. Ardından literatür bilgilerinden hareketle resimli çocuk kitapları aracılığıyla düşük düzey becerilerden (peritextual okuma) üst düzey becerilere (metinler arası ve eleştirel okuma) okuma sürecinin nasıl yapılandırılabileceği ve çocukların okuryazarlık becerilerinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulacaktır.