Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven

BAU Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven

BAU Öğretim Üyesi

Biography

Dr. Yurtseven lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yabancı dil öğretimi alanında kariyerini sürdürürken, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim bölümünden 2010 yılında yüksek lisans, 2016 yılında da doktora derecesini kazandı. Doktora eğitiminden itibaren öğretim tasarımı odaklı öğretmen gelişimi konusunda çalışmalara odaklanan Yurtseven, Understanding by Design (UbD) konusunda Türkiye’deki ilk doktora tezlerinden birini yazdı. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmakta olan Dr. Yurtseven, öğretimi planlama, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitsel tasarım gibi alanlarda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte, yüksek lisans tezleri yürütmektedir. Akademik ilgi ve çalışma alanları arasında UbD temelli okul gelişimi, öğretim tasarımı, okullarda profesyonel öğrenme toplulukları, program geliştirme, öğrenmede bireysel farklılıklar gibi konular yer alan Dr. Yurtseven’in, ilgi alanlarına ilişkin olarak yayımlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, kitap bölümleri ve ulusal/uluslararası bildirileri bulunmaktadır. Dr. Yurtseven, UbD’nin farklı öğretim kademelerinde ve farklı branşlarda okullara entegrasyonu başta olmak üzere, yukarıda bahsi geçen çalışma alanları çerçevesinde çeşitli eğitim kurumlarında ve konferanslarda seminerler, atölye çalışmaları ve bildiriler gerçekleştirmiştir.