Okan AKSOY

İDV Özel Bilkent Ortaokulu- Fen Bilimleri Öğretmeni

Ankara doğumlu Okan Aksoy, ortaöğrenimini Anadolu Öğretmen Lisesi'nde, yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda tamamladı. Ankara'da farklı özel okullarda Fen Bilimleri Zümre Başkanı, STEM Koordinatörü, STEM Öğretmeni, Eko-okul Koordinatörü olarak görev aldı. Eğitim Reformu Girişi'nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı'nda değişim elçisi olarak gönüllü çalışmalar yürüttü. Öğretmen Akademisi Vakfı'nda kısmi zamanlı eğitimci olarak görev almaktadır. Eğitimde yaratıcı drama liderliği eğitimi de alan Okan Aksoy, mühendislik tasarım temelli STEM eğitimi, sürdürülebilir çevre eğitimi, eğitimde eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma ve sorgulamaya dayalı fen eğitimi, tasarım yoluyla anlama (UbD) alanlarında çalışmalar yürütmektedir.