Özlem YILDIZ

Eba TV Öğretmeni- eTwinning Ankara İl Koordinatörü

2003 yılında Pamukkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.18 yıl sınıf öğretmenliği ve idarecilik;Pandemi süreci uzaktan eğitimde EBA TV 4. sınıflar ve okuyorum yazıyorum kuşağında ders sunumu ve içerik hazırlama görevlerinde bulundu. Erasmus+ projelerinde ArGe ekip üyesi olarak, Tübitak izleyicisi olarak görev aldığı çalışmalar mevcuttur.MEB YEGİTEK EDUSİMSTEAM projesi mentör öğretmenidir.Robotik kodlama, Stem, Zeka Oyunları eğitici eğitimleri almıştır. 11. Ulusal eTwinning Konferansında öğretmenlere yönelik "Sınıfta Neler Oluyor?" isimli atölye çalışması gerçekleştirmiştir.2021 yılı Eylül ayı itibariyle Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde eTwinning il koordinatörü olarak göreve başlamıştır. Halen Ankara MEM Strateji Geliştirme Şubesinde Uluslararası Projeler Mesleki Eğitim Birimi ve eTwinning İl Koordinatörü görevine devam etmektedir.Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans öğrencisi olarak akademik hayatını sürdürmektedir

13:30-15:00 A-6 B BLOK ZEMİN KAT 6.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Matematik Eğitiminde Steam ve Origami

Atölye Açıklaması

Matematikle ilk karşılaşma dünyayı algılama süreciyle eş zamanlı olarak geometri ile başlar. Geometri, öğrencilere matematikle gerçek hayat durumlarını aynı düzlemde birleştirme fırsatı verdiği için öğretim programımızda önemli bir rol oynamaktadır. Matematik eğitiminde ve dolayısıyla geometri öğretiminde tasarım süreçlerinin dahil edilmesi ve origami gibi geometri, tasarım, hayal gücü ve sanatın aynı potada anlamlı bir değere dönüştüğü bağlamların kullanılması öğrencilerin; matematiksel akıl yürütmeleri için keyifli ve motive edici bir yoldur. Atölyemiz kapsamında origaminin matematiksel, bilişsel, kişisel ve sosyal beceriler üzerindeki etkilerine değinmenin yanı sıra, Steam çalışması örneği ile öğrenci katılımını ve genel öğrenme sonuçlarını iyileştirmek için, öğrencilerin matematik problemlerini tanımlamayı daha kolay bulmalarını; matematikle eğlenmeyi, hayata dahil etmeyi ve kalıcı öğrenmeler için yeni fikirler uyandırmayı hedefliyoruz.