Prof. Dr. Belgin ELMAS

TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Belgin Elmas lisans ve doktora eğitimlerini Anadolu Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise Fulbright Bursu ile Bilkent Üniversitesinde tamamlamıştır. 1989-2019 yılları arasında
Anadolu Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdür yardımcılığı gibi çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan Elmas, Mayıs 2019’dan beri TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Doktora tezinde yabancı dil öğrencilerinin konuşma ve yazma konusunda duyduğu kaygı sebepleri üzerine araştırma yapan Elmas, öğretmen eğitimi, dil eğitimine teknoloji entegrasyonu, uzaktan eğitim, program geliştirme gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Çeşitli konularda pek çok sayıda yüksek lisans tezi yöneten Elmas, yabancı dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerinde doktora tezleri de yürütmüştür. TÜBİTAK ve BAP projelerinde yönetici ve araştırmacı olarak çalışan, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapan Elmas, dil öğretim yöntemleri, çocuklara yabancı dil eğitimi, dijital materyal geliştirme, dil öğreniminde bireysel farklar gibi lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler yürütmektedir.

13:30-14:10 S-4 A BLOK ZEMİN KAT 4.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Kendinize Verebileceğiniz En Güzel Hediye: Duygusal Çeviklik

Sunum Açıklaması

Kendinizi ara sıra da olsa öğrencilerinize kızıyor buluyor musunuz? Sonra da öğrencilerinize kızdığınız için kendinize kızıyor musunuz? Eylemlerinizi, onları yapmak size iyi hissettirdiği için mi yoksa yapılması gereken doğru şeyler olduğu için mi seçiyorsunuz? Hayatımızda her zaman harika hissetmediğimiz gibi, sınıfta da harika hissetmeyebiliyoruz. Peki kötü duygularımızdan hemen kurtulmalı mıyız? Bunları aşmak neden kolay değil? Bu sunum, duyguların öğretmenleri nasıl etkilediğine ve öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında duygularıyla nasıl başa çıkabileceğine odaklanarak tüm bu soruları yanıtlamaya çalışacaktır. Sunumda duygusal çevikliğin ne olduğu ve nasıl geliştirilebileceği tartışılacaktır. Alanda yapılan araştırma sonuçlarının da yer aldığı sunumda duygusal olarak çevik insanların özellikleri, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarını etkileyen faktörler ve duygusal olarak daha dayanıklı olmaları için geliştirebilecekleri stratejiler paylaşılacaktır. Ayrıca öğretmenler ile öğrencilerinin duygularının farkına varmaları ve bir gelişim zihniyeti geliştirerek duygusal olarak çevik bireyler olmalarına yardımcı olabilecekleri pratik fikirler paylaşılacaktır.