Prof. Dr. Nurdan Kalaycı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nurdan Kalaycı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Biography

Prof. Dr. Nurdan Kalaycı, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim
Programları ve Öğretim Anabilim (EPÖ) dalında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim Dalı’ndan, doktora derecesini ise, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan EPÖ Anabilim Dalı’ndan almıştır. Halen Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EPÖ Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Kalaycı’nın; öğrenme ve öğretim süreçleri, aktif öğretim yöntemleri, üst düzey düşünme becerileri, yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim performansını değerlendirme süreçleri, yükseköğretimde kalite, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimi, eğitim programları ve öğretim alanında, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış olan 30’dan fazla makalesi, vermiş olduğu konferansları ve gerçekleştirdiği proje çalışmaları olmuştur. Ayrıca eğitimle ilgili yedi adet basılmış kitabı ve değişik gazetelerde yayımlanmış çeşitli köşe yazıları bulunmaktadır. Kalaycı, “Vitamin Öğretmen Portalı” yoluyla, eğitimcilere kendi alanıyla ilgili 50 saat canlı eğitim yapmıştır. Kalaycı, Çin’den, İsrail’den ve iki kez de Finlandiya’dan devlet bursu almıştır. Fulbright bursu ile ABD’de; İndiana Üniversitesi – Purdue Üniversitesi İndianapolis’te, bir başka burs ile Michigan Devlet Üniversitesi’nde uzun dönemli araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar; yetişkinler eğitimi, çoklu zekâ kuramı ve uygulamaları, eğitim programları ve öğretim, program değerlendirme ve toplumsal cinsiyet rolleri konuları ile ilgilidir. Çevre sorunları konusunda bir aktivisttir ve hayvan tutkunudur. Sinema filmleri ilgilendiği konular
arasındadır.
kalaycı@gazi.edu.tr
nurdankal@yahoo.com

All session by Prof. Dr. Nurdan Kalaycı