ŞÜKRAN EVİRGEN

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Duvarsız Okul Kurucusu

ŞÜKRAN EVİRGEN

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi/Duvarsız Okul Kurucusu

Biography

Okulöncesi ve Aile Eğitim uzmanı Şükran Evirgen Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunudur . Göreve anaokulu öğretmeni olarak 1990 yılında başlayıp 1997 /2017 yılları arasında okul müdürü olarak sürdürmüştür. Meslek hayatı boyunca Çocuğun Yüksek Yararı ilkesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürmüş olup uzun yöneticilik yılları boyunca;Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde erken yılların kritik öneminin bilinciyle önleyici çalışmalara önem vermiştir .Dezavantajlı çocukların Okulöncesi eğitime erişimi amacıyla geliştirilen Mobil Anaokulu Projesinin ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük yapmanın yanısıra 1997-2017 yılları arasında binlerce çocuğun okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanabilmesini sağlamıştır . Çocukların değişmez öğretmenleri anne- babalarıdır düşüncesiyle Yüksek Lisansını Okul Destekli Anne Eğitim Programının Anneler Üzerindeki Etkisi adlı çalışmasıyla Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır . MEB nın Unicef finansal desteğiyle hayata geçirdiği 6 modülden oluşan “Aileler İçin Temel Eğitim Programında”  (AİTEP) Lider kolaylaştırıcı olarak  modül yazımı ve eğitici eğitimlerinde görev almıştır . 2007 / 2017 yılları arasında yüzlerce Ebeveyne  6 haftalık Aile Eğitimi seminerlerini vermiştir . Aile Eğitimi çalışmaları kapsamında düzenli olarak Baba Toplantılarını gerçekleştirmiştir

MEB Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme projesinde güncellenen programın Okulöncesi eğitimcilere tanıtılmasında İstanbul İl Koordinatörlüğünü yapmıştır. Türkiyede MEB tarafından ilk olarak başlatılan Oyuncak Kütüphanesi projesi koordinatörlüğü görevi boyunca,  projeyi Aile Katılımı ile zenginleştirerek aile ve çocuk eğitimini dezavantajlı mahallelerde alana yaymıştır . Okulöncesi  Eğitimin yenilikçi yaklaşımlar ile geliştirilmesi amacıyla Belçika Almanya, Kıbrıs , Ukrayna , Hollanda da inceleme gezilerine katılmıştır . ABD Boston ‘da Harward Üniversitesinde ” Erken Çocukluk Eğitiminde Alternatif Yaklaşımlar ” çalıştayına katılmıştır.Akademik çalışmalarını yurt dışındaki modeller ve alan tecrübesi ile sentezleyerek geliştirdiği  okul projesinin bina modelinin hazırlanmasında görev almasının yanısıra özgün okul programını oluşturarak Türkiye’nin İlk Duvarsız Anaokulunu kurmuştur(2007-2017) .Meslek hayatı boyunca en etkili öğretici en çok öğrenendir misyonuyla kendisini geliştirmek için yurt içinde ve yurt dışında onlarca  seminere katılmış olup kendiside ulusal ve uluslararası çok sayıda seminer ve kongrede konuşmacı olarak görev almıştır. Orman Anaokulu eğitimi ve sınıf dışı öğrenme konusunda araştırma ve uygulamalarına devam etmektedir .Bu amaçla Finlandiyada Orman Pedagojisi ve Doğa Temelli okulları ve Doğa Eğitim ve Öğrenme merkezini ziyaret etmiştir. Halen Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde Sosyal Bilimler programına devam etmektedir . Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak üniversitede alanı ile ilgili dersler vermektedir . Aile Katılımı ile ilgili kitabı , dergi yazıları ve makaleleri vardır . Yaptığı çalışmalar MEB , AÇEV , Rotary , Unicef , Türk Telekom tarafından ödüllendirilmiştir . Uzun yıllar boyunca binlerce çocukla iç içe meslek hayatını sürdürmüş olan Şükran Evirgen ; Çocuklardan öğrenilecek  çok şeyler olduğuna inanır …

Twitter: @sukran_evirgen

Facebook :sukranevirgen

Instagram: sukran_evirgen