Yasemin ÖZÜGÜMÜŞ TEKCAN

STEM Eğitim Danışmanı

20 yıl İstanbul ENKA Okulları’nda sınıf öğretmenliği yaptı. 2015’ te Wilkes University “Educational Development and Strategies” Master Degree programını tamamladı. Yüksek lisans ve mesleki gelişim programları kapsamında “Farklılaştırılmış Eğitim” alanına yöneldi. MEF Üniversitesi’ nde Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı Sertifika Programı’nda farklılaştırılmış eğitim modülünü hazırladı. Kaliforniya Üniversitesi ve ÜZE’nin ortak düzenlediği "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitmenliği" programına katıldı. 2004-2017 yılları arasında yurt dışında birçok PYP eğitimi alarak Uluslararası Bakalorya programını uyguladı. 2016 yılında Pilgrims' in Teacher Trainer eğitimini bitirdi. 2008 yılından itibaren GEMS (Great Exploration Math and Science) Matematik ve Fen’de Büyük Keşifler öğretmen kılavuzlarını meslektaşlarına sunan GEMS workshop lideridir. ART Eğitim Yayınları’ nın kurucusu ve “İlk Uçuş” STEM Çocuk kitabının yazarıdır. Kariyerine ART Danışmanlık Eğitim Teknoloji’ de profesyonel koç ve öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları düzenleyerek eğitim danışmanı olarak devam etmektedir.