Yavuz KAMACI

Ankara TED Üniversitesi Araştırma Görevlisi

Yavuz Kamacı, 1996 yılında İstanbul’da doğdu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans programından mezun oldu ve aynı yıl başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği yüksek lisans programını 2021 yılında tamamladı. Akademik kariyerini 2019 yılından itibaren TED Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında Araştırma Görevlisi olarak sürdüren Yavuz Kamacı, doktora çalışmalarına 2021 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde devam etmektedir. Etkinlik Temelli Öğrenme, çalışma alanı olup bu konuda birçok öğretmen eğitimi düzenlemiştir.

13:30-15:00 A-11 B BLOK 1.KAT 11.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Etkinlikler ile Etkin Çocuklar

Atölye Açıklaması

Atölyenin amacı yapılandırmacı eğitimin öğretim yöntemlerinden biri olan ve sınıf öğretmenleri tarafından öğretim sürecinde sıklıkla kullanılan Etkinlik Temelli Öğrenme Yöntemi’ne yönelik uygulamalı bir değerlendirme ve geliştirme çalışması yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretim sürecinde kullanılan etkinliklerin sahip olması gereken özellikleri belirlemek için ilgili literatür taranmış, etkinliklerde yer alması gereken temel özellikler saptanmış ve alanda görev yapan öğretmenlerden de etkinlik konusunda bilgiler toplandıktan sonra yapılandırmacı eğitim perspektifi doğrultusunda analiz edilerek etkinlikler konusunda ortaya bir çerçeve konulmuştur. Atölye sonunda katılımcıların elde etmesi beklenen kazanımlar şu şekildedir: Etkinlik seçimi aşamasında dikkat edilmesi gereken etkinlik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, etkinlikleri değerlendirebilmek, etkinliğin hangi ölçütlere göre geliştirebileceğini kavramak ve kazanımlara yönelik etkinlik tasarlama becerisi kazandırmak.