Zeynep AYDIN

MEB Eğitim Programları Uzmanı

Zeynep Aydın, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2006 yılında mezun olmuş, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını 2016 yılında tamamlamıştır. Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa’da çalıştıktan sonra halen İzmir’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Oyun Akademisi gibi birçok kurumda ve projede “Eğitimde Oyunlaştırma ve Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı” eğitimleri vermektedir. Devlet okulları ve özel okullarda öğretmenlere oyunlaştırılmış ders planı tasarımı danışmanlığı yapmaktadır. Öğretimde yenilikçi yaklaşımlar üzerine çalışan Aydın’ın “Eğitimde Oyunlaştırma ve Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı”, “Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme”, “Aktif Öğrenme”, “Öğrenmeye Yönelik İnanç” ve “Otantik Öğrenme” konularında kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır.

14:20-15:00 S-3 A BLOK ZEMİN KAT 3.DERSLİK

22 Ekim 2022 Cumartesi 9. EDK Programı

Eğitimde Oyunlaştırma ve 10 Adımda Oyunlaştırılmış Ders Planı Tasarımı

Sunum Açıklaması

Oyunların eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra çocukların gelişimi ve öğrenmelerinde önemli bir yere sahip olması, oyunların öğretim süreçlerinin içerisine girmesini gerektirmiştir. Oyunlaştırma; öğrenenlerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve inançlarını arttırmak, öğrenme sürecini ve bu süreçte kullanılan araçları daha çok ilgi çekici, merak uyandırıcı ve eğlenceli bir hale getirmek için kullanılabilecek etkili bir öğretim yaklaşımıdır. Bu eğitimde; sizlerle ilk olarak oyun ve oyunlaştırmaya dair genel kavramları tartışarak neden eğitimde oyunlaştırma kullanmalıyız sorusuna cevap arayacağız. Sonrasında derslerimizde oyunlaştırılmış ders planı tasarımı yapabilmek için gerekli olan 10 Adımı konuşacağız. Bilgi selinin içinde boğulmakta olan dikkati dağılmış bir dünyada ilerleme kaydetmek üzere yeni metotlar ve hünerler geliştirmektir diyorsanız sunuma bekliyoruz.